• Başlama Tarihi: 12 Haziran 2014 Bitiş Tarihi: 3 Eylül 2014
BOLAY İŞÇİ ALACAKLARI

Yasa kapsamında, İlçemize Mahalle olarak bağlanan Bolay mahallesi (Beldesi), Tüzel kişiliği devam etmekte iken, iş akitlerinin feshi nedeni neticesinde mahkeme  kararı ile alacakları kesinlik kazanan ve çözülmez bir kör düğüm halini alan, 5 adet işçinin avukatları kanalı ile icra takibi başlatılan 350.000.00.TL. tutarında ki prim, ikramiye, ücret, avukatlık vb. alacakları, tamamen kararlı çalışmamız neticesinde, 6360  Sayılı Yasa ile oluşturulan  devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararı ile Büyükşehir Belediyesine ‘ e aktarılması sağlanmıştır. Komisyon başkan ve üyelerine şükranlarımı arz ediyorum.