• Başvuru Tarihleri: 12 Haziran 2017 - 19 Haziran 2017 İhale Tarihi: 19 Haziran 2017 Durumu: TAMAMLANDI Dosya İndir

İLAN
TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Bektaş Mah. Vali İzzet Bey Cad. 673 Ada 3 Parselde bulunan aşağıda bilgileri yazılı olan İşyerlerinin ( Pirler kondu Çarşısı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden 3 (üç) yıllığına kiralanması ihalesi yapılacaktır.

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR
1. İhale 19.06.2017 Pazartesi günü saat 10:00’ da Belediye Başkanı odasında birinci sıradan başlayarak on dakika arayla ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
4. İhale ait şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görüle bilinir.
5. İhaleye bir başkasının adına vekâletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
6. İhaleyle kiraya verilecek olan işyerinin özellikleri , aylık muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILAÇAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
2- Kanuni ikamet sahibi olmak.
3- Belediyemizden alınmış, kendisinin ve birinci derecede ki akrabalarının borcunun olmadığına dair belge.
4- Geçici teminatı yatırmış olmak.
5- Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
6- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
7- Noter tasdikli imza sürgüsü .(İhaleye katılacak olan Şirketlerden)
Osman ARI
Belediye Başkanı

KİRAYA VERİLECEK AYLIK
İŞYERİNİN MUHAMMEN
KULLANIM AMACI ALANI: BEDELİ : GEÇİCİ TEM. (SAATİ)

1. Dönerci-Köfteci :No:5 14m2 425,00 TL+KDV(%18) 506,00 TL 10:00
2. Yöresel Ürünler :No:5A 14m2 425,00 TL+KDV(%18 506,00 TL 10:10
3. Bıçakçı :No:5B 14m2 425,00 TL+KDV(%18 506,00 TL 10:20
4. Büfe :No:5C 14m2 425,00 TL+KDV(%18 506,00 TL 10:30
5. Bijuteri :No:5D 14m2 425,00 TL+KDV(%18 506,00 TL 10:40
6. Bıçakçı :No:5E 12m2 425,00 TL+KDV(%18 506,00 TL 10:50
7. Kafem :No:5F 65m2 850,00 TL+KDV(%18 1.013,00 TL 11:00
(Açık Alan :83m2)