• Başvuru Tarihleri: 2 Ekim 2015 - 2 Ekim 2015 İhale Tarihi: 2 Ekim 2015 Durumu: TAMAMLANDI Dosya İndir

                                            İLAN TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz de Bolay mahallesine atıl vaziyette bulunan hurdaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği acık teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. İhale 02.10.2015 Cuma günü saat 11:00 de Belediye Başkanı odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.

3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.

4. İhale ait şartname Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.

5. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.

6. İhaleyle satılacak olan hurdaların özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.

7. Taşkent İlçesi ve mahallelerde atıl vaziyette bulunan araç hurda olarak tespit edilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.

2- Kanuni ikamet sahibi olmak.

3- Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.

4- Geçici teminatı yatırmış olmak.

5- Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.

6- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

7- Noter tasdikli imza sirküsü.

                                                                                                                    Osman ARI

                                                                                                               Belediye Başkanı

SATILACAK OLAN SATIŞ BİRİM ARACIN BEDELİ TL: KG :7000 x 50 Krş.

BULUNDUĞU YER:Taşkent tüm mahalleler

GEÇİCİ TEMİNAT: 105 TL   

 

 

 

 

 

 

                                              İLAN

          TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemiz de Avşar mahallesine atıl vaziyette  bulunan aracının(İTFAİYE) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği acık teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

                İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. İhale 10.2015 Cuma günü saat 10:00 da Belediye Başkanı odasında  ve Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
 2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
 3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 4. İhale ait şartname Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.
 5. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
 6. İhaleyle satılacak olan hurdaların özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
 7. Taşkent İlçesi ve mahallelerde atıl vaziyette bulunan araç İtfaiye olarak tespit edilmiştir.

              İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu  ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
 • Kanuni ikamet sahibi olmak.
 • Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.
 • Geçici teminatı yatırmış olmak.
 • Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
 • İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
 • Noter tasdikli imza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Osman ARI                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

SATILACAK OLAN                       SATIŞ BİRİM

ARACIN                                             BEDELİ

BULUNDUĞU YER                                           :                                 GEÇİCİ TEMİNAT

Taşkent İlçesi Afşar Mah.                  4870x 50 Krş.                                   75 TL