• Başvuru Tarihleri: 20 Haziran 2016 - 15 Temmuz 2016 İhale Tarihi: 15 Temmuz 2016 Durumu: YENİ

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Belediyemiz araç parkında bulunan aşağıda yazılı olan taşıt ve iş makinasından oluşan toplam 13 (On Üç) Araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi uyarınca 1.sıradan başlayıpaçık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

 

Sıra No Plaka No Model Yılı Marka/Tipi Muhammen Bedel (TL)   Geçici Teminat (%3)Tutarı (TL) Aracın Fiili Durumu
1 42 TA 047 2009 Renault /Megan2    25.000+(Kdv)                750,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
2 42 TB 101 2000 Tofaş-Fiat/ Kartal- S    10.000+(Kdv) 300,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
3 42 TA 496 2007 Toyota /AvansisElegant    38.000+(Kdv) 1.140,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
4 42 TB 199 1996 Bmc / Fatih Kamyon   20.000+ (Kdv) 600,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
5 42 LS 371 1985 Volvo Yavuz / Kamyon 1850 10.000+(Kdv) 300,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
6 42 BD 570 1992 Ford/ Vidanjör Kargo   18.000+(Kdv) 540,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
7 42 DE 377 1992 Ford/ Vidanjör Kargo   18.000+(Kdv) 540,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
8 42 TA 107 2007 Mercedes-Benz  /403-otobüs 250.000+(Kdv) 7.500,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
9 42 AV 029 1991 Otoyol/Rsm.kamyonet      9.000+(Kdv) 270,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
10 İş Makinası 2000 Cat /428   35.000+ (Kdv) 1.050,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
11 İş Makinası 2006 Cat./315   75.000+(Kdv) 2.250,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
12 İş Makinası 2004 Cat/320 Eskavetör  120.000+ (Kdv)          3.600,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir. 
13  42 TA 033    1996  Man  /  Tır  65.000+(Kdv)  1.950,00  Çalışır durumda, Kullanılabilir. 

 

 

2-İhale, Belediyemizin Hıra Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan Belediye Binası Toplantı salonunda Encümen huzurunda 15/07/2016 Tarih Cuma günü  saat 10.00 da başlayacak olup sırayla devam edecektir.

3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 30,00 TL (Otuz) olup, şartname İdarenin Mali Hizmetler biriminden ve www.taskent.bel.tr.internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacakların şartname ve eklerini Belediyemiz Tahsilat servisinden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar Belediyemiz garajında görülebilecektir.
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saat’ten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

 –Araçların tamamı çekme belgeli olarak satışa sunulacak olup, aracı alan kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Başvuru dilekçesi

-Nüfus cüzdanı sureti
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı aynı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2016 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 29/07/2016Cuma  günü saat:10:00’da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

 

Osman ARI

Belediye Başkanı

 

 

ADRES : Taşkent Belediye Başkanlığı  Taşkent/KONYA
TELEFON: 0 332497 10 10
FAKS : 0 332 497 12 42