• 31 Ekim 2016
TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1- Belediyemize ait araç parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış aşağıda bilgileri yazılı olan 4 Adet araç  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile   satılacaktır.

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Sıra

No

Plaka No Model

Yılı

Marka/Tipi Muhammen Bedel (TL)

 

Geçici Teminat (%3)

Tutarı (TL)

Aracın Fiili Durumu
1 42 TB 199 1996 Bmc / Fatih Kamyon   14.300(Kdv Dahil)   (%18) 365.00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

2 42 LS 371 1985 Volvo Yavuz / Kamyon 1850 6.000 (Kdv Dahil)  (%18) 150.00 Çalışmaz.

 

3 42 BD 570 1992 Ford/ Vidanjör Kargo   10.000(Kdv Dahil)   (%18) 255.00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

4 42TA033

42TA034

1996 (42 TA 033Man /Tır) ve (42 TA 034 Lowbet) 46.000(Kdv Dahil)   (%18 1.170.00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

 

2-İhale, Belediyemizin Hıra Mahallesi Vali İzzet Bey Caddesi üzerinde bulunan Belediye Binası Toplantı salonunda Encümen huzurunda 04/11/2016 Tarih Cuma günü  saat 10.00 da başlayacaktır.

3-İhaleye ilişkin şartname bedeli her bir araç için ayrı ayrı 30,00 TL (Otuz) olup, şartname İdarenin Mali Hizmetler biriminden ve www.taskent.bel.tr. internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacakların şartname ve eklerini Belediyemiz Tahsilat servisinden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar Belediyemiz garajında görülebilecektir.
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

 –Araçların tamamı çekme belgeli olarak satışa sunulacak olup, aracı alan kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Başvuru dilekçesi

-Nüfus cüzdanı sureti
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı aynı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2016 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Osman ARI

Belediye Başkan

 ADRES : Taşkent Belediye Başkanlığı  Taşkent/KONYA
TELEFON: 0 332 497 10 10
FAKS        : 0 332 497 12 42